1. Pappas lilla flicka (A Great Deliverance, 1988) Läst 2016
 2. Gamla synder (Payment in Blood, 1989) Läst 2017
 3. Till minne av Edward (Well-Schooled in Murder, 1990)
 4. En högst passande hämnd (A Suitable Vengeance, 1991)
 5. För hennes eget bästa (For the Sake of Elena, 1993)
 6. Saknaden efter Josef (Missing Josef, 1994)
 7. Aska och ära (Playing for the Ashes, 1995)
 8. I fiendens närvaro (In the Presence of the Enemy, 1996)
 9. Med svek  i sinnet (Deception on His Mind, 1997)
 10. Den verkliga brottslingen (In Pursuit of the Proper Sinner, 1999)
 11. Minnets labyrint (A Traitor to Memory, 2001)
 12. Det innersta rummet (A Place of Hiding, 2003)
 13. När ingen ser (With No One as Witness, 2005)
 14. Innan döden kom (What Came Before He Shot Her, 2006)
 15. Stråk av rött (Careless in Red, 2008)
 16. Denna dödens kropp (This Body of Death, 2010)
 17. En lögn att lita på (Believing the Lie, 2012)
 18. En ond liten handling (Just One Evil Act, 2013)
 19. Oanade konsekvenser (A Banquet of Consequences, 2015)
Annonser